Samarbejdspartnere

Fishing Zealand
Fishing Zealand er et ambitiøst projekt, som består af flere forskellige samarbejdspartnere.

Danmarks Sportsfiskerforbund, adskillige kommuner på Sjælland og Øerne og frivillige lystfiskere arbejder sammen med lokale virksomheder og turistorganisationer om at udvikle bæredygtigt lystfiskeri og forbedre fiskemuligheder i hele regionen. Projektet er til stor fordel for lystfiskerturisme og lokal erhvervsvækst, men især også for miljøet og lystfiskerne.

https://fishingzealand.dk/

FISHNOTE.DK
Fishnote er en online hjemmeside, hvor man kan indtaste sine ture, og holde styr over sine fangster, samt følge sine venner hvis de også er på siden. Fishnote er nu også komme som App, og har yderligere fået en webside.
https://www.fishnote.com/